'0' AND `lang`='$LANGUAGE' ORDER BY `order` ASC"; $dzialy_2=mysql_query("$dzialy_1") OR die(mysql_error()); while(list($Mid,$Mgrupa,$Morder,$Mtyp,$Mtytul,$Mopis,$Madres)=mysql_fetch_row($dzialy_2)) { if($Mgrupa<1) { if($Morder=="1") { $MENU['index']=$Mid; } $MENU['up'][$Morder]=array("id" => $Mid, "typ" => $Mtyp, "tytul" => $Mtytul, "opis" => $Mopis, "adres" => $Madres, "imgL" => "", "imgW" => "0", "imgS" => "0"); } else { $MENU['do'][$Mgrupa][$Morder]=array("id" => $Mid, "typ" => $Mtyp, "tytul" => $Mtytul, "opis" => $Mopis, "adres" => $Madres); } } unset($Mid); unset($Mgrupa); unset($Mtyp); unset($Mdostep); unset($Mtytul); unset($Mopis); unset($Madres); if(count($MENU['up'])>0) { $m=0; reset($MENU['up']); ksort($MENU['up']); while(list($k,$w)=each($MENU['up'])) { $m++; $selected=0; if($HTACCESS['kategoria']==$w['id']) { $selected=1; } elseif($HTACCESS['kategoria']=="" && $w['id']==$MENU['index']) { $selected=1; } else { $selected=0; } if($selected>0) { # tytul dla H1 i/lub header # $htmlH1kategoria=$w['tytul']; } if($w[id]<11) { if($selected>0) { $htmlMenuHtm .="\n"; $htmlMenuHtm .=""; if($selected>0) { $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .=$w['tytul']; $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .=""; } else { $htmlMenuHtm .=$w['tytul']; } $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .="\n"; if($m0) { $m=0; reset($MENU['do'][$HTACCESS['kategoria']]); ksort($MENU['do'][$HTACCESS['kategoria']]); while(list($k,$w)=each($MENU['do'][$HTACCESS['kategoria']])) { $m++; if($w['id']==$HTACCESS['podkategoria']) { # tytul dla H1 i/lub header # $htmlH1podkategoria=$w['tytul']; } $htmlMenuPod .="\n"; $htmlMenuPod .=""; $htmlMenuPod .=$w['tytul']; $htmlMenuPod .=""; $htmlMenuPod .="\n"; if($m0) { # pobranie jednego tekstu # $SQL="`id`='{$HTACCESS['item']}' AND `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$HTACCESS['kategoria']}' AND `dzialB`='{$HTACCESS['podkategoria']}' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."')"; } else { # zapytanie o ilosc tekstow dla strony glownej ($MENU['index']), kategorii i podkategorii # if($HTACCESS['kategoria']>0) { $dzialA=$HTACCESS['kategoria']; if($HTACCESS['podkategoria']>0) { $dzialB=$HTACCESS['podkategoria']; } else { $dzialB=0; } } else { $dzialA=$MENU['index']; $dzialB=0; } $SQL="`akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$dzialA}' AND `dzialB`='{$dzialB}' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."')"; } # ilosc danych # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); list($RESULT)=mysql_fetch_row($pozycje_2); if($RESULT>0) { # jeden tekst, dla braku wiekszej ilosci # if($RESULT<2) { # pobieranie pozycji # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `modul`, `tytul`, `opis`, `tekst`, `dataA`, `dataB` FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `id` DESC LIMIT 1"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); list($id,$modul,$tytul,$opis,$tekst,$dataA,$dataB)=mysql_fetch_row($pozycje_2); # zdjecia # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_3="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`='1' ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_4=mysql_query("$pozycje_3") OR die(mysql_error()); list($PHOTOS)=mysql_fetch_row($pozycje_4); # pozostale pliki # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_5="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`!='1' ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_6=mysql_query("$pozycje_5") OR die(mysql_error()); list($FILES)=mysql_fetch_row($pozycje_6); # tytul dla H1 i/lub header # $htmlH1pozycja=$tytul; # ukladanie pozycji # $tekst=html_entity_decode("$tekst"); $tekst=Teksty(array("textarea", "$tekst", "w3")); if(strlen("$opis")>0) { $htmlPozycja .="

"; $htmlPozycja .=""; $htmlPozycja .=$opis; $htmlPozycja .=""; $htmlPozycja .="

"; } if(strpos(strtolower("$tekst"), "

") === false && strpos(strtolower("$tekst"), ""; $htmlPozycja .=$tekst; $htmlPozycja .="

"; } else { $htmlPozycja .=$tekst; } if($FILES>0) { $htmlPozycja .="
"; $htmlPozycja .="

Pliki do pobrania

"; $htmlPozycja .=""; unset($Frodzaj); unset($Fkatalog); unset($Fplik); unset($Ftytul); } unset($FILES); if($HTACCESS['kategoria']!="5" && ($HTACCESS['podkategoria']!="12" || $HTACCESS['podkategoria']!="13" || $HTACCESS['podkategoria']!="14")) { if($PHOTOS>0) { $htmlPozycja .="
"; $htmlPozycja .="

Galeria zdjÍś

"; $htmlPozycja .=""; unset($Frodzaj); unset($Fkatalog); unset($Fplik); unset($Ftytul); } } if($dataA>0) { $htmlPozycjaDate .="

"; $htmlPozycjaDate .=""; $htmlPozycjaDate .=strftime($SITE['date']['big'], $dataA); if($dataB>0) { $htmlPozycjaDate .=" - "; $htmlPozycjaDate .=strftime($SITE['date']['big'], $dataB); } $htmlPozycjaDate .=""; $htmlPozycjaDate .="

"; } # moduly # if($modul>0) { if(is_dir("admin/modules")) { if($handle=opendir("admin/modules/")) { while(false!==($dir=readdir($handle))) { if(is_file("admin/modules/$dir/Settings.php")) { include("admin/modules/$dir/Settings.php"); if($MODULES['number']==$modul) { include("admin/modules/$dir/Module.php"); $htmlPozycja .=$htmlMODULE; break 1; } unset($htmlMODULE); unset($MODULES); } } closedir($handle); unset($dir); } unset($handle); } } # koniec # unset($id); unset($modul); unset($tytul); unset($opis); unset($tekst); unset($dataA); unset($dataB); include("_template_article.html"); } # archiwum danych # if($RESULT>1) { $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `tytul`, `opis`, `tekst` FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `id` DESC LIMIT $RESULT"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); while(list($id,$tytul,$opis,$tekst,$dataA,$dataB)=mysql_fetch_row($pozycje_2)) { $htmlPozycja[$id] .="

$tytul

"; $htmlPozycja[$id] .="

"; if(strlen("$opis")>0) { $htmlPozycja[$id] .=$opis; $htmlPozycja[$id] .="
"; } $Urle['jezyk']=$HTACCESS['jezyk']; $Urle['kategoria']=$HTACCESS['kategoria']; $Urle['podkategoria']=$HTACCESS['podkategoria']; $Urle['opcja']=0; $Urle['item']=$id; $Urle['itemopcja']=0; $Urle['tytul']=$tytul; $Urle['key']=0; $Link=Urle(array("format", "index.html", $Urle, "AMP")); $htmlPozycja[$id] .="czytaj wiÍcej"; $htmlPozycja[$id] .="
"; $htmlPozycja[$id] .="

"; unset($Urle); unset($Link); } unset($id); unset($tytul); unset($opis); unset($tekst); include("_template_archive.html"); } } else { # brak pojedynczego tekstu lub wiekszej ilosci tekstow w kategorii, podkategorii # header("Location: 404.html"); exit; } unset($dzialA); unset($dzialB); unset($SQL); unset($RESULT); # koniec # unset($MENU); unset($LANGUAGE); unset($HTACCESS); ?>